Home

U bent op zoek naar hulp voor uw kind. Naar iemand die de manier kan vinden waarop uw kind goed kan meekomen op school. Waarschijnlijk loopt uw kind tegen problemen aan en heeft de school dit gesignaleerd.

Het vermoeden van Dyslexie/Dyscalculie wordt genoemd, maar u kunt zich niet direct in deze opvatting vinden. Thuis laat uw kind heel andere,  vaak verrassende dingen zien.

Ook kinderen die opvallen door druk, onrustig gedrag en die moeite hebben met hun concentratie, krijgen al snel het stempel ADHD of ADD en worden zo jong mogelijk getest, zodat ze dan medicatie kunnen krijgen om hen rustig te houden. Het is niet verwonderlijk dat kinderen die niet worden begrepen en niet de aanpak krijgen die ze nodig hebben, onrustig en dwars worden!

Alvorens u met uw kind een heel onderzoekstraject in gaat, is het belangrijk om te kijken of uw kind wellicht een beelddenker (lees ‘visueel lerend’) is.  Als dat het geval is, dan ligt daar de opening om het probleem om te buigen in een grote kans voor uw kind, zonder testen en alle bijkomende zorgen en stress.

Beelddenkers zijn talentvolle mensen, die onbewust 32 keer sneller denken dan woorddenkers. Mensen die totaalplaatjes zien en daar naartoe werken. Creatieve, verrassende en vindingrijke, maar ook hypergevoelige mensen. Het kan echter ook lastig zijn om anders te denken/te zijn dan de meeste andere mensen.

Het is frustrerend, als je weet dat je niet dom bent, maar dat je altijd de langzaamste bent en de uitleg van de leerkracht vaak helemaal niet kunt volgen. De andere kinderen beginnen te zuchten als jij de beurt krijgt etc. Je krijgt een stempel. Dit wordt een patroon dat zich blijft herhalen. Verschrikkelijk slecht voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Je voelt je altijd ‘anders’ en, erger nog, mínder dan de rest. Vaak kunnen ’taaldenkers’ jouw gedachtesprongen niet bijhouden, waardoor je soms het gevoel krijgt dat je totaal niet wordt begrepen. Sommige kinderen komen daardoor buiten de groep te staan en zijn eenzaam.

Ook ouders kunnen moeite hebben met de opvoeding van deze kinderen, die zich vaak  in extremen uiten  en energie slurpen . Het is mogelijk dat we tijdens de lessen ontdekken dat er thuis ook veranderingen moeten worden aangeleerd. Als ouders en kinderen inzicht krijgen in de reden van het extreme gedrag en we vinden de juiste aanpak daarvan, dan komt de opvoeding in een positiever daglicht te staan. Ook ouders krijgen dan meer oog voor de bijzondere eigenschappen en talenten van hun kind. Ze worden niet meer overspoeld door zorgen.

Om deze kinderen te kunnen helpen, heb ik de praktische training “ik leer anders” gevolgd en het bijbehorende certificaat voor coach behaald. Tevens heb ik een certificaat van de visuele gespreksmethode ’teken je gesprek’. Daarnaast heb ik door mijn onderwijservaring veel inhoudelijke kennis van de leerstof in het basisonderwijs.

Omdat de term ‘beelddenken’ tot verwarring kan leiden, gebruik ik  liever de term ‘visueel ingestelde kinderen’. Vaak wordt namelijk gedacht dat beelddenkers plaatjes nodig hebben om te leren. Het tegendeel is waar! De plaatjes maken ze zelf al in hun gedachten. Zij hebben bij taal en rekenen het meest behoefte aan rustige, overzichtelijke leerboeken zónder overbodige illustraties en kleur.

Vragenlijst: 

Om een idee te krijgen of uw kind beelddenker is, kunt u de vragenlijst beantwoorden. Beelddenken is erfelijk, dus in elk geval één van de ouders zou het ook moeten zijn. Er is een aparte vragenlijst voor ouders en voor het kind.

U kunt de vragenlijst invullen en verzenden zodat ik er alvast inzicht in krijg, maar u kunt er ook voor kiezen om deze voor uw eigen ‘beeldvorming’ te gebruiken. Stuurt u hem op, dan is het prettig als u mij daarnaast ook een mail stuurt met een verzoek om contact. Ik reageer dan z.s.m.

Deze lijst benadrukt met name de drukke kant van kinderen. Het zou kunnen dat uw kind juist heel rustig is en hypergevoelig voor geluiden; sfeer of voor spannende situaties. Ook dan kan ik vrij snel bepalen of mijn manier van werken geschikt is voor uw kind.

Voor specifieke vragen kunt u mij mailen

Telefonisch ben ik niet altijd te bereiken, omdat ik mijn telefoon uitzet als ik met kinderen aan het werk ben. De mail bekijk ik meerdere keren per dag en als beelddenker léés ik dingen liever dan dat ik ze hoor. Een sms berichtje is ook prima.