Praktische informatie

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Visueel ingestelde kinderen hebben behoefte aan overzicht. Ze worden onrustig en onzeker als ze niet weten wat ze met iets aanmoeten. Zij moeten zich een beeld kunnen vormen en als dat niet lukt, kunnen ze niet meer goed nadenken; dan slaat de onrust toe en raken ze overbelast.

Ze reageren vaak vertraagd op vragen van de leerkracht, omdat ze uit een veelheid van beelden in hun hoofd één klein aspect moeten vinden. De schoolboeken zijn rijk geïllustreerd en dat leidt deze kinderen enorm af. Ze overzien niet wat er van hen wordt verwacht en hebben meer tijd nodig om aan het werk te kunnen gaan. De andere kinderen zijn dan al bijna klaar. Dat leidt tot frustratie, want kinderen vergelijken zich altijd met anderen. Het kind begint te denken dat het dom is. Het tegendeel is echter waar. Om hierin verandering te brengen, is het onderstaande nodig:

Stel je hersenen voor als een brievenbus:

brievenbus sorteren postbezorger
alle post gaat in de bus; de post wordt gesorteerd, zodat  het   op het juiste adres kan worden bezorgd

                                          

Bij beelddenkers ontbreekt het sorteercentrum.

Bij deze kinderen moet eerst een ‘sorteercentrum’ worden ingericht. Ze weten dan waar ze de leerstof moeten bewaren om het weer tevoorschijn te kunnen halen als ze het nodig hebben.

Het aantal leersessies is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van de leergebieden waar het hulp bij nodig heeft. Ondervindt het problemen met taal én rekenen dan heb ik langere tijd nodig om de basis te leggen, dan wanneer het één gebied betreft. Heeft uw kind al langere tijd blootgestaan aan spanningen op school, dan ben ik in eerste instantie wat meer tijd kwijt met het vergroten van het zelfvertrouwen en het creëren van inzicht in hun eigen functioneren  d.m.v. Teken je gesprek.

Prijzen:
Intake van 3 kwartier met ouder(s) en kind                                                      € 46,50
Sessie van 3 kwartier                                                                                       € 58,00
Sessie van een uur                                                                                           € 70,00

 Ik maak uitgebreide verslagen van de sessies, zodat u op de hoogte bent van wat ik doe en hoe het is gegaan. Dit verslag wordt ook aan school  verstrekt, tenzij u daar bezwaar tegen hebt. Ervaring heeft me geleerd dat leerkrachten de informatie uit de verslagen sneller gaan toepassen. Ik zorg altijd voor een duidelijke uitleg als ik een aanpak heb ontdekt die voor uw kind het beste werkt.