Bent u zelf een beelddenker?

Bent u zelf een beelddenker?

Naam Email Telefoon nr.

Denkt u vooral in beelden in plaats van woorden?

Weet u dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?

Lost u problemen op ongebruikelijke wijze op?

Heeft u een levendige verbeelding?

Herinnert u wat u gezien hebt en vergeet u wat u hoort?

Bent u slecht in het spellen van woorden en/of in rekenen?

Kunt u zaken visualiseren, voor u zien, uit verschillende perspectieven?

Bent u organisatorisch gehandicapt?

Verliest u vaak het bewustzijn van tijd?

Leest u liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?

Herinnert u zich plaatsen die u slechts één maal bezocht?

Is uw handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?

Kunt u aanvoelen wat anderen voelen?

Bent u muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?

Weet u meer dan anderen denken dat u weet?

Heeft u een hekel aan spreken voor een groep mensen?

Voelt u zich slimmer naarmate u ouder wordt?

Bent u een slaaf van de (spel)computer?


Druk op verzenden om uw resultaten te bekijken.

Als uw kind 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan is uw kind zeer waarschijnlijk een beelddenker. Heeft u 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord, dan bent u zeer waarschijnlijk visueel-ruimtelijk ingesteld.

tekst van Linda Silverman, boek Upside-down Brilliance: the Visual-Spatial learner, vertaald t.b.v. lezing voor Maria Krabbe Stichting.